فارسی ENGLISH

headr-1ست  گچ 50 تایی هاوو
• گچ های استوانه ای رنگی.
• مناسب دست کودکان.  
• به راحتی با آب پاک می شوند.
• دارای 6 رنگ.
• در بسته بندی سطلی 50 تایی.
دسته: گچ رنگی
ادامه مطلب

ست  گچ 6 تایی هاوو
• گچ های استوانه ای رنگی.
• مناسب دست کودکان.
• به راحتی با آب پاک می شوند.
• دارای 6 رنگ.
• در بسته بندی مقوایی 6 تایی.
دسته: گچ رنگی
ادامه مطلب