فارسی ENGLISHدفتر نقاشی طرح دار برونزیل -9625F12C
•    تهيه شده از كاغذ مرغوب هلندي   90 گرمی از نوع Wood Free .
•    طرح هاي متنوع براي رنگ آميزي در 24 صفحه.
•    قابل استفاده براي كار با انواع مدادرنگي، ماژيك، آبرنگ، مداد شمعي و گواش.
ادامه مطلب

دفترچه نقاشی جادویی برونزیل طرح جدید- 9640K05B
•    محصول انحصاري برونزيل كه بر اساس تكنولوژي نانو و تكنولوژي انحصاري "نقاشي فقط با آب" طراحي شده است.
•    طرح هاي متنوع براي آموزش رنگ آميزي به كودكان بدون نياز به استفاده از رنگ.
•    روش استفاده: قلم مخصوص را با آب معمولي پركرده و روي صفحات طرح دار بکشيد. تصاوير پس از چند دقيقه به حالت اول بازگشته و دوباره قابل استفاده هستند.

 

ادامه مطلب

دفترچه نقاشي برونزیل -9733F10C
    تهيه شده از مرغوب ترين كاغذ هلندي 120 گرمي در سایزA4  و در 20برگ.
    مناسب براي كار با انواع ماژيك، مداد رنگي، گواش و مداد شمعي.
ادامه مطلب

ست بوم و رنگ کودکان برونزیل - 2288ASS
•    مجموعه اي از طرح هاي متنوع براي خلاقيت و سرگرمي كودكان.
•   حاوي يك عدد بوم، ست گواش 6 رنگ و قلمو مخصوص براي  رنگ آميزي.
•   قابليت قاب كردن بوم براي نصب بر روي ديوار.
•   فاقد مواد مضر براي كودكان.
•  ارائه شده در 4 طرح متنوع.
 
ادامه مطلب

دفترچه نقاشی جادویی برونزیل-9640k05C
•    محصول انحصاري برونزيل كه بر اساس تكنولوژي نانو و تكنولوژي انحصاري "نقاشي فقط با آب" طراحي شده است.
•    طرح هاي متنوع براي آموزش رنگ آميزي به كودكان بدون نياز به استفاده از رنگ.
•    روش استفاده: قلم مخصوص را با آب معمولي پركرده و روي صفحات طرح دار بکشيد. تصاوير پس از چند دقيقه به حالت اول بازگشته و دوباره قابل استفاده هستند.
ادامه مطلب