فارسی ENGLISHمحتویات:
 24 عدد رنگ  گواش آرت کریشن در تیوب های 12 میل در کد رنگ ها ی
(100-205-201-293-202-374-311-334-318-362-536-504-512-508- 501-526-617-601-602-623-227-411-409-700)
 
دسته: گواش
ادامه مطلب

محتویات:
 12 عدد رنگ  گواش آرت کریشن در تیوب های 12 میل در کد رنگ ها ی
(100-205-201-334-362-512-501-602-227-411-409-700)
 
دسته: گواش
ادامه مطلب

محتویات:
 8 عدد رنگ  گواش آرت کریشن در تیوب های 12 میل در کد رنگ ها ی (100-205-362-501-602-227-409-700)

 
دسته: گواش
ادامه مطلب

محتویات:
 12 عدد رنگ  گواش آرت کریشن در تیوب های 12 میل در کد رنگ ها ی (100-205-201-334-362-512-501-602-227-411-409-700),
2  قلم موی گواش .
مداد و پاک کن خمیری.
پالت مخصوص مخلوط کردن رنگ ها.
بلوک کاغذی A4.
 
دسته: گواش
ادامه مطلب