فارسی ENGLISHماژیک نقاشی قطور 10 رنگ MXZ-3002M10
•  ماژیک نقاشی از نوع Super Point  
• همراه با محو کن مخصوص (ماژیک سفید) برای پاک کردن اثر ماژیک از روی کلیه سطوح
•  قابل شستشو و نوک مقاوم در برابر ضربه و فشار.
دسته: ماژیک
ادامه مطلب

ماژيك حرفه اي 10 رنگ برونزيل-3001M10
ماژيك هاي حرفه اي برونزيل بطور خاص براي تصويرسازان، نقاشان و طراحان، طراحي شده است و طرفداران زيادي در ميان آنها دارد.
سر مقاوم در برابر ضربه و فشار.
داراي محو كن مخصوص براي پاك كرد ماژيك.
دسته: ماژیک
ادامه مطلب

ماژيك  حرفه اي25 رنگ برونزيل-3001M25
ماژيك هاي حرفه اي برونزيل بطور خاص براي تصويرسازان، نقاشان و طراحان، طراحي شده است و طرفداران زيادي در ميان آنها دارد.
سر مقاوم در برابر ضربه و فشار.
داراي محو كن مخصوص براي پاك كرد ماژيك.
دسته: ماژیک
ادامه مطلب

ماژيك  حرفه اي 15 رنگ برونزيل-3001M15
ماژيك هاي حرفه اي برونزيل بطور خاص براي تصويرسازان، نقاشان و طراحان، طراحي شده است و طرفداران زيادي در ميان آنها دارد.
سر مقاوم در برابر ضربه و فشار.
داراي محو كن مخصوص براي پاك كرد ماژيك.
دسته: ماژیک
ادامه مطلب