فارسی ENGLISHدفترمخصوص آبرنگ دیزاین 8848042- A3
دفترهاي حرفه اي ديزاين با جلد آبي رنگ، مخصوص مدادهاي آبرنگي و آبرنگ هستند و در 20 برگ ارائه می شوند.  صـحافي ويژه اين دفــترچه ها و مهــــار كاغذ از چهار طــرف، مـانع از چروكيــدگي آن در زمان كار و پس از كار مي شود. كاغذ 180 گرمي هلندی مورد اسـتفاده در اين دفتـرها مقــاومت بـالايـي در برابر رطوبت و نفوذ آب داشـته و مانع از نفوذ آب يا رنگ به صفحه ديگر مي شود. صحـافی خاص این دفــترچه ها به نوعی اسـت که برای استـــفاده از آنها نیازی به تخته شاسی نیست.
 
ادامه مطلب

دفتر مخصوص آبرنگ دیزاین 8848021- A4
دفترهاي حرفه اي ديزاين با جلد آبي رنگ، مخصوص مدادهاي آبرنگي و آبرنگ هستند و در 20 برگ ارائه می شوند.  صـحافي ويژه اين دفــترچه ها  و مهــــار كاغذ از چهار طــرف، مـانع از چروكيــدگي آن در زمان كار و پس از كار مي شود. كاغذ 180 گرمي هلندی مورد اسـتفاده در اين دفتـرها مقــاومت بـالايـي در برابر رطوبت و نفوذ آب داشـته و مانع از نفوذ آب يا رنگ به صفحه ديگر مي شود. صحـافی خاص این دفــترچه ها به نوعی اسـت که برای استـــفاده از آنها نیازی به تخته شاسی نیست.
 
ادامه مطلب

دفترطراحی مخصوص مداد رنگی و پاستل دیزاین- 8830030-A3
دفترهـاي ديزايـن با جلد نارنجي رنگ مخصوص مدادهاي طراحي، رنگي و پاستل هستند و در 20 برگ ارائه می شود. كاغذ 160 گرمي هلــندي مورد استفاده در اين دفترها، بهترين كـارآيي را با مدادهاي طراحي، رنگي و پاستل ديزاين داشته و امـكان تركيــــب و تلفيـــق فـوق العــاده رنـگ هـا بر روي هم را فراهم مي آورد. صحافي خاص اين دفترچه ها به نوعي است كه براي استفاده از آنها نيازي به تخته شاسي نمي باشد.
 
ادامه مطلب

دفترطراحی مخصوص مداد رنگی و پاستل دیزاین 8830024-A4
دفترهـاي ديزايـن با جلد نارنجي رنگ مخصوص مدادهاي طراحي، رنگي و پاستل هستند و در 20 برگ ارائه می شود. كاغذ 160 گرمي هلــندي مورد استفاده در اين دفترها، بهترين كـارآيي را با مدادهاي طراحي، رنگي و پاستل ديزاين داشته و امـكان تركيــــب و تلفيـــق فـوق العــاده رنـگ هـا بر روي هم را فراهم مي آورد. صحافي خاص اين دفترچه ها به نوعي است كه براي استفاده از آنها نيازي به تخته شاسي نمي باشد.
 
ادامه مطلب