فارسی ENGLISHمحتویات:
5 بطری 16 میل رنگ پارچه دکورفین در رنگ ها ی اصلی.
• قلم موی سری 61 شماره 2 و 8.
 بروشور راهنمای محصولات دکورفین.
کد کالا: 07C1608
 
ادامه مطلب

رنگ پارچه دکورفین در 36 رنگ و در تیوب های 16 میل موجود است.
دامنه رنگی آن شامل رنگ های شفاف و غیر شفاف است.
ادامه مطلب

رنگ پارچه آمستردام  در 36 رنگ و در تیوب های 16 میل موجود است.
دامنه رنگی آن شامل رنگ های شفاف و غیر شفاف است.
 
ادامه مطلب