فارسی ENGLISHمحتویات:
5 بطری 16 میل رنگ شیشه دکورفین در رنگ ها ی اصلی.
یک دورگیر شیشه 20 میل طلایی رنگ(801).
قلم مو سری 61 شماره 2 و 8.
 بروشور راهنمای محصولات دکورفین.
 کد کالا: 12c1608
 
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب

رنگ شیشه دکورفین در 20 رنگ و در تیوب های 50 میل موجود است.
دامنه رنگی آن شامل رنگ های شفاف و غیر شفاف است.
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب

دور گیر رنگ شیشه دکورفین در 15 رنگ و در تیوب های 20 میل موجود است.
decorfin.relief.paint.colour.chart.1
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب

دور گیر رنگ شیشه آمستردام در 2 رنگ سفید و مشکی و در تیوب های 20 میل موجود است.
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب

رنگ شیشه آمستردام در 20 رنگ و در تیوب های 16میل موجود است.
دامنه رنگی آن شامل رنگ های شفاف و غیر شفاف است.
 
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب

رنگ شیشه دکورفین در 20 رنگ و در تیوب های 16میل موجود است.
دامنه رنگی آن شامل رنگ های شفاف و غیر شفاف است.
دسته: رنگ شیشه
ادامه مطلب