فارسی ENGLISHکواش  تالنز در 42 رنگ و به همراه  5 رنگ متالیک در بطری های 16 میل موجود است.
دسته: تک رنگ
ادامه مطلب

محتویات:
6 بطری 16 میل گواش تالنز با کد رنگ ها ی
(100-205-397-501-602-737)
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
10 بطری 16 میل گواش تالنز با کد ها ی:
(100-205-227-311-318-411-501-506-602-737)
کد کالا: 08ZP1610
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات :
• 12 بطری 16 میل با کد رنگ های:
(100-200-205-227-311-397-402-501-506-601-602-737)
• پالت مخصوص مخلوط کردن رنگ گواش.
کد کالا: 08HP1612
دسته: ست
ادامه مطلب

کواش  تالنز در 9 رنگ  و به همراه  رنگ طلایی، در بطری های 50  میل موجود است.
دسته: تک رنگ
ادامه مطلب

محتویات:
• 8 بطری گواش 16 میل با کد رنگ های  (100-200-205-311-397-501-506-737).
• پالت و کارک مخصوص مخلوط کردن رنگ گواش.
کد کالا: 08HP1608
دسته: ست
ادامه مطلب