فارسی ENGLISHوارنيش براق 80 ميل هاوو
•    وارنیش پایه آب.
•    بعد از خشک شدن به صورت کریستالی می شود.
•    ایجاد لایه محافظ و ضد آب به روی اثر.
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: ایجاد يك لايه رنگ مقدماتی و کلی براي زمينه هاي جاذب گوناگون.
تركيبات: دي اكسيد تيتانيوم، دیسپرشن رزين هاي آكرليك.
• ايجاد چسبندگي مناسب براي رنگ هاي روغني، آكرليك، گواش و غيره.
• مناسب براي زمينه هاي جاذب فاقد گرد و خاك، چربي مانند بوم نقاشی، چوب، تخته سه لا، تخته هاي فشرده، مقوا، كاغذ و ...
• مناسب براي آماده سازي زمينه هایي با خاصیت قليايي مثل بتون تازه، گچ و آجر.
• ميتوان آنرا با  آكرليك به رنگهای گوناگون درآورد.
•بوسیله آب رقيق می شود.
•در عرض چند ساعت خشك مي شود، بعد از 24 ساعت مي توان روي آن با رنگ روغن و آکریلیک نقاشی كرد.
• آن را در دماي بالاي 10 درجه سانتيگراد استفاده کنید، نباید یخ بزند.
•وسایل آغشته به پرایمر جسو را با آب تمیز نمایید.
•در اندازه هاي 1000 ميلي ليتر موجود است.
دسته: پرایمر ها
ادامه مطلب

هدف: رقيق كردن رنگ روغن و تمیز کردن قلم موها و ديگر ابزارهاي هنري.
تركيبات: صمغ تربانتين پرتغالي.
رقيق تر کردن رنگ روغن (براي لايه هاي زيرين استفاده شود).
مناسب براي حل كردن رزين های طبیعی. (براي كساني كه خودشان رنگ را مي سازند).
باعث آسانی حرکت قلم مو روی سطح و محو شدن اثر آن میشود.
مناسب براي از بين بردن لايه های وارنيش خشك شده.
اشتعال پذیر
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
 
دسته: حلال ها
ادامه مطلب

هدف: بسیار کاربردی برای هنرمندانی که قصد دارند رنگهایشان را به صورت حرفه ایی تر بسازند.
تركيبات: روغن بزرك(بذر کتان).
افزايش براقيت و زمان خشك شدن لايه رنگ.
افزايش خطر چروك شدن لايه رنگ.
نسبت به روغن بزرک خالص 027 در شرايط تاريكی كمتر به زردی می گراید.
تا حد زيادي در روشنايي روز زردي اش ناپدید می شود.
بوسیله تربانتين و وايت اسپريت رقيق می شود
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: روغن ها
ادامه مطلب

هدف: افزايش سياليت و یا شفافيت رنگ روغن و نیز افزایش روغن موجود در رنگ.
تركيبات: روغن هاي گياهي، رزين هاي مصنوعي و وايت اسپريت.
بسته به مقدار مديوم اضافه شده، حركت قلم مو بر روي سطح راحت شده و در نتیجه اثر ضربه قلم مو کم می گردد.
تاثيری روي زمان خشك شدن رنگ ندارد.
کشش سطحی و دوام لايه رنگ را افزايش می دهد.
افزايش براقیت.
زرد نمی کند.
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقيق می شود.
اشتعال پذیر
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: احيا كردن سطح رنگ و فراهم كردن يك پوشش موقت محافظ براي رنگ هاي روغني كه كاملا خشك نشده اند.
تركيبات: رزين مصنوعي، وايت اسپريت.
فقط به اندازه مورد نیاز استفاده کنید.
تاثيري در زمان خشك شدن لايه رنگ ندارد.
برای استفاده به عنوان وارنیش محافظ موقت بعد از 3-2 ماه به کار رود.
در عرض چند ساعت خشك ميشود.    
زرد نمی کند.
بوسیله وايت اسپريت رقيق ميشود.
قلم موها را با وايت اسپريت تمیز نمایید.
به شدت اشتعال پذیر (در شکل قوطی اسپري: فوق العاده اشتعال پذير).
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: كاهش زمان خشك شدن رنگ روغن
تركيبات: تركيبات فلزي، وايت اسپريت.
كاهش قابليت ارتجاعي و ماندگاري لايه رنگ.
به مقدار خيلي كم استفاده كنيد (حداكثر 2 درصد).
با وايت اسپريت رقيق مي شود.
اشتعال پذير.
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
ادامه مطلب

هدف: تغيير درجه غلظت گواش و کاهش قوام رنگ.
تركيب: صمغ عربي حل شده در آب.
افزاش شفافيت گواش.
افزايش براقيت.
افزايش قابلیت ارتجاعی گواش و بنابراين كاهش خطر چروك شدن در لايه هاي ضخيم رنگ (در هم فرو رفتگي رنگ در لايه هاي ضخيم تر).
در اندازه 75  ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: مدیوم
ادامه مطلب

هدف: حفاظت از نقاشي هاي گواش.
تركيبات: رزین مصنوعي بي رنگ حل شده، وايت اسپريت، عوامل مات كننده (سيليكا)
وقتي كه خشك شود در برابر آب مقاوم است و باعث حساسيت كمتر  نقاشي در برابر رطوبت مي شود.
میزان براقيت آن در اثر ترکیب با وارنيش مات گواش تالنز 107 كاهش مي یابد.
در عرض چند ساعت خشك مي شود.
  باعث افزایش تيرگی و تا حدي شفافيت رنگ ها می شود.
افزايش براقيت.
زرد نمي کند.
با وايت اسپريت رقيق مي شود، قلم موها را با وايت اسپريت تمیز کنید.
بسیار اشتعال پذیر  در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: جلوگيري از خم شدن كاغذ و افزايش چسبندگي رنگهاي پايه آب بر روي زمينه هاي چرب (آبگريز).
تركيبات: مواد مصنوعي(Surfactants)، آب.
ميتواند به رنگ اضافه شود.
مقدار کمی از آن را استفاده کنید (فقط در حد موردنیاز) تا از جذب زياد رنگ به درون كاغذ جلوگيري شود.
همچنین مي توان از آن مستقيما برای پاک کردن چربی زمینه هایی غير از كاغذ، مثلا پارچه، استفاده كرد. باقي مانده آن را میتوان با يك پارچه تمیز نمناک يا اسفنج پاك نمود.
در اندازه 75 میلی لیتر موجود است.
 
ادامه مطلب

هدف: رقیق کردن رنگ آکریلیک و حفظ دوام لایه رنگ.
ترکیب: دیسپرس رزین ها.
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• افزایش درجه براقیت.            
• تاثیری در زمان خشک شدن ندارد.
• با آب رقیق می شود. پس از خشك شدن ضد آب است.
• برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های آکریلیک مناسب است.
• آن را در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده کنید.
• از یخ زدگی محافظت شود.
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: افزایش براقیت و شفافیت رنگ های آکریلیک در حالی که چسبندگی را حفظ می کند. چسباندن انواع متریال ها.
ترکیب: پخش کننده رزین ها. تركيبات غليظ كننده.
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ که در نهایت پس از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: افزایش چسبندگی(ویسکوزیته) و ضربه قلم رنگ های آکریلیک بدون تاثیر در غلظت و ماتی و تیرگی در رنگ ها.
ترکیب: رزین آکریلیک غلیظ کننده در آب.
ویژگی های کیفی:
• مقدار خیلی کمی از آن را اضافه کنید.
• آن را به خوبی با یک کاردک نقاشی مخلوط کنید.
• براقیت را کاهش می دهد.
• فقط در ترکیب با رنگ های آکریلیک استفاده کنید، برای چسباندن مناسب نسیت.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
ادامه مطلب

هدف: به تاخیر انداختن زمان خشک شدن رنگ های آکریلیک.
ترکیب: تبخیر تدريجي پلی هیدریک الکل.
ویژگی های کیفی:
• افزایش زمان خشک شدن رنگ های آکریلیک تا حداکثر 20 درصد.
• به طور کامل از روی رنگ های آکریلیک تبخیر می شود.
• مقدار خیلی کمی(حداکثر 5 درصد) از آن استفاده شود.
• با آب رقیق می شود.
 
ادامه مطلب

هدف: حفظ دوام رنگ های آکریلیک نقاشی(وارنیش نهایی).
ترکیب: رزین آکریلیک، وایت اسپریت، روغن تربانتین.
ویژگی های کیفی:
• بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل خشک شد به کار برده شود. (یک لایه با ضخامت نرمال 4 تا 5 روز).
• در چند ساعت خشک می شود.
• اثر را زرد نمی کند.
• مخلوط آن با آکریلیک وارنیش مات 115 درجه براقیت را کاهش می دهد.
• با وایت اسپریت رقیق شده و قلم ها را می توانید با وایت اسپریت پاک کنید.
• لایه وارنیش های خشک شده را می توان با وایت اسپریت پاک کرد.
• قابل اشتعال و در حالت اسپری به شدت آتش گیر است.
 
دسته: وارنیش ها
ادامه مطلب

مدیوم رنگ شیشه دکورفین
• به عنوان پوشش مناسب برای حفاظت از  رنگ و تزئینات دکوری قابل استفاده است.
• رنگ را در سطح کار روان و پخش می کند.
• باعث افزایش شفافیت و براقیت رنگ ها می شود.
•  در  بطری های 16 میل موجود است.
• قابل اشتعال است.
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

 هدف: افزایش روانی، درجه براقیت و شفافیت لایه های گلیزینگ در نقاشی آکریلیک.
ترکیب: پخش کننده رزین های آکریلیک.
ويژگي هاي کیفي:
•    برای داشتن اثر گلیزینگ مطلوب و بهینه آنرا با رنگ های شفاف مخلوط کنید.
•    رنگ سفید شیری دارد اما بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
•    تا حدودی زمان خشک شدن را کاهش می دهد.
•    می توان آنرا با آب رقیق کرد.
•    درجه براقیت را افزایش می دهد.
•    وقتی که خشک شود ضد آب است.
•    در دمای بالاتر از 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
•    از سرما و یخ زدگی محافظت شود.

دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: رقيق كردن رنگ روغن، مديوم ها و وارنيش هاي رنگ روغن. و تمیز کردن قلم موها و ديگر ابزار هنري.
تركيبات: عصاره روغن معدني.
خيلي خالص و 100 درصد تبخير شدني، به طور كامل از روي لايه رنگ ناپديد ميشود.
رقيق تر کردن رنگ روغن (برای لايه هاي زيرين استفاده شود).
مناسب براي پاك كردن لايه های وارنيش خشك شده.
مناسب براي حل كردن رزين هاي مصنوعي.
همچنين مناسب براي رقيق كردن مديوم ها و وارنيش هاي رنگ روغن.
اشتعال پذیر
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: حلال ها
ادامه مطلب

هدف: بسیار کاربردی برای هنرمندانی که قصد دارند رنگهایشان را به صورت حرفه ایی تر بسازند.و همين طور به عنوان يكي از اجزا تشکیل دهنده رنگ.
تركيبات: روغن بزرك(بذر كتان)،سیکاتیوها
در تاريكی به شدت زرد می شود در حالي كه در روشنايي روز تا حد زيادي زردي آن ناپدید می شود.
افزايش براقيت و كاهش زمان خشك شدن لايه رنگ.
افزايش خطر چروك شدن لايه رنگ.
به عنوان مديوم در لايه هاي زيرين استفاده نشود.
بوسیله تربانتين و وايت اسپريت رقیق می شود.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: روغن ها
ادامه مطلب

هدف: افزايش سياليت و یا شفافيت رنگ روغن، كوتاه كردن زمان خشك شدن و نیز افزایش روغن موجود در رنگ
تركيبات: روغن هاي گياهي، رزين هاي مصنوعي، وايت اسپريت، سيكاتيو ها.
بسته به مقدار مديوم اضافه شده، حركت قلم مو بر روي سطح راحت شده و در نتیجه اثرضربه قلم مو کم می گردد.
افزايش دوام و کشش لایه رنگ.
افزايش براقيت، و كوتاه كردن زمان خشك شدن.
زرد نمي كند.
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقيق می شود.
اشتعال پذیر
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: حفظ دوام نقاشي رنگ روغن(وارنيش نهايي)
تركيبات بطري: رزين مصنوعي، روغن تربانتين، وايت اسپريت.
تركيبات قوطي اسپري: رزين مصنوعي، وايت اسپريت.
وقتي لايه رنگ به طور كامل خشك شد وارنيش را بكار بريد (زمان خشك شدن براي لايه با ضخامت معمولي تقريبا يك سال مي باشد.)
در عرض چند ساعت خشك ميشود.
زرد نمي کند.
براقيت بالايي به اثر مي دهد.
لايه هاي خشك شده وارنيش را مي توان با وايت اسپريت يا تربانتين پاك كرد.
براقيت اش را مي توان  بوسيله تركيب با وارنيش مات 003 كاهش داد.
با وايت اسپريت و تربانتين رقيق ميشود.
قلم موها را با وايت اسپريت يا تربانتين تميز كنيد.
استفاده به عنوان پوشش نهايي.
قابل اشتعال (قوطي هاي اسپري بي نهايت اشتعال پذير هستند).
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: كاهش زمان خشك شدن رنگ های روغن.
تركيبات : تركيبات فلزي، رزين، روغن، وايت اسپريت.
كاهش قابليت ارتجاعي و ماندگاري لايه رنگ.
به مقدار خيلي كم استفاده كنيد (حداكثر 10 درصد).
با وايت اسپريت رقيق ميشود.
اشتعال پذير.
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
ادامه مطلب

هدف: حفاظت از نقاشي هاي گواش.
تركيبات: رزین مصنوعي بي رنگ حل شده، وايت اسپريت،
عوامل مات كننده (سيليكا)
در عرض چند ساعت خشك مي شود.
وقتي كه خشك شود در برابر آب مقاوم است و باعث حساسيت كمتر  نقاشي در برابر رطوبت مي شود.
میزان براقيت آن در اثر ترکیب با وارنيش براق گواش تالنز 074 افزایش مي یابد.
ه ندرت باعث تغییر رنگ مي شود.
زرد نمي کند.
نياز به رقيق شدن ندارد و آماده براي استفاده است.
آن را در يك لايه و در يك جهت به كار بريد.
برای زمينه هاي دارای خاصیت جذب خیلی زیاد مناسب نمی باشد.
قبل از استفاده بطری را تكان دهيد.
قلم موها را با وايت اسپريت تمیز کنید.
بسیار اشتعال پذیر
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: رقیق کردن رنگ آکریلیک و کاهش درجه براقیت آن، درحالی که دوام لایه رنگ حفظ می شود.
ترکیب: دیسپرس رزین ها، عامل مات کننده (سیلیکا).
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ  که در نهایت بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• حالت براق اطلسی به اثر می دهد.
• تاثیری در زمان خشک شدن ندارد.
• انعطاف پذیری لایه رنگ را افزایش می دهد.
• با آب رقیق می شود.
• وقتی خشک شود ضد آب است.
• برای تکنیک گلیزینگ با رنگ های آکریلیک مناسب است.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: کاهش براقیت و افزایش شفافیت رنگ های آکریلیک در حالی که چسبندگی را حفظ می کند، چسباندن انواع متریال ها.
ترکیب: پخش کننده رزين، تركيبات غليظ كننده، عامل مات کننده (سیلیکا).
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ که در نهایت پس از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: پاک کردن رنگهای آکریلیک خشک شده از قلم ها
ترکیب: حلال های صد درصد طبیعی.
ویژگی های کیفی:
• کاملا قابل تجزیه در طبیعت.
• سرقلم هایی که رنگ به روی آنها خشک شده را حدود 1 ساعت در آن قرار دهید.
• قلم ها را در محلول شستشو داده و سپس با آب و صابون پاک کنید.
• مناسب برای پاک کردن لایه وارنیش های خشک شده نیست. ممکن است رنگ های آکریلیک را خراب کند.
• ممکن است موجب سوزش و ناراحتی پوست شود.
 
ادامه مطلب

پرایمر دکورفین
• پرایمر مات پایه آب .
• جلوگیری از نفوذ بیش از حد رنگ به زمینه اثر.
• مناسب برای زمینه های مختلف جاذب مانند چوب، سنگ، و سفال بدون لعاب.
• در بطری های 50 میل موجود است.
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

هدف: کاهش براقیت و افزایش روانی و شفافیت لایه های گلیزینگ در نقاشی آکریلیک.
ترکیب: پخش کننده رزین های آکریلیک، عامل مات کننده (سیلیکا).
ويژگي هاي کیفي:
•    برای داشتن اثر گلیزینگ مطلوب و بهینه آنرا با رنگ های شفاف مخلوط کنید.
•    قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.
•    رنگ سفید شیری دارد اما بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
•    تا حدودی زمان خشک شدن را کاهش می دهد.
•    می توان آن را با آب رقیق کرد.
•    درجه براقیت را کاهش می دهد.
•    وقتی که خشک شود ضد آب است.
•    در دمای بالاتر از 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
•    از سرما و یخ زدگی محافظت شود.

 

دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: رقيق كردن رنگ روغن و تميز كردن قلم موها و ديگر ابزار هنري.
تركيبات: عصاره روغن معدني با كمترين مقدار ممكن از تركيبات مضر.
بدون بو.
کمی دیرتر از وايت اسپريت تالنز 090 خشك میشود.
خيلي خالص و 100 درصد تبخير شدني، به طور كامل از روي لايه رنگ ناپديد ميشود.
رقيق تر کردن رنگ روغن (برای لايه هاي زيرين استفاده شود).
براي پاك كردن لايه های وارنیش خشك شده مناسب نيست.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: حلال ها
ادامه مطلب

هدف: بسیار کاربردی برای هنرمندانی که قصد دارند رنگهایشان را به صورت حرفه ای تر بسازند.
تركيبات: روغن بزرك خالص.
در تاريكی به شدت زرد می شود در حالي كه در روشنايي روز تا حد زيادي زردي آن ناپدید می شود.
افزايش براقيت و زمان خشك شدن لايه رنگ.
افزايش خطر چروك شدن لايه رنگ.
بوسیله تربانتين و وايت اسپريت رقيق می شود.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: روغن ها
ادامه مطلب

هدف: افزايش سياليت و یا شفافيت رنگ روغن، افزایش غلظت رنگ، كاهش زمان خشك شدن .
تركيبات: رزين ‌آلكيدي، وايت اسپريت.
افزايش دوام و کشش لايه رنگ.
بسته به مقدار مدیوم اضافه شده، حركت قلم مو بر روي سطح راحت شده و در نتیجه اثر ضربه قلم مو کم می گردد.
تاثير كمي بر روي میزان براقیت دارد.
كمي زرد مي کند.
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقيق می شود.
قابل استفاده به عنوان مديوم گليزينگ.
اشتعال پذیر.
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: ايجاد زمينه اي كمكي براي خشك شدن سريع رنگ روغن
تركيبات: رزين آلكيد، روغن هاي گياهي، اكسيد تيتانيوم ، وايت اسپريت
هر دست لایه زده شده، بسته به ضخامت آن در عرض سه روز خشک می شود.
وقتي كه خشك شود يك اثر براق اطلسي به سطح مي دهد.
خاصيت هم پوشاني و مخلوط شدن با رنگ هاي روغن را دارد.
براي تكنيك رنگ روغن، به عنوان يك رنگ سفيد كه سريع خشك مي شود نيز مناسب است.
با وايت اسپريت يا تربانتين رقيق مي شود.
اشتعال پذير.
ظروف آغشته به آن را با وايت اسپريت تميز نماييد.
در اندازه 150 ميلي ليتري موجود مي باشد.
 
ادامه مطلب

هدف: ساخت یک لایه آماده سازی کلی در زمینه های جاذب مختلف.
ترکیب:  پراکندگی رزین های اکریلیک، اکسید آهن مصنوعی.
ویژگی های کیفی:
• ایجاد چسبندگی فوق العاده  برای رنگ اکریلیک، رنگ روغن و گواش، و غیره
• مناسب برای زمینه های جاذب عاری از گرد و غبار و چربی، مانند بوم های حرفه ای (کتان، پنبه، و غیره)، چوب، تخته سه لا، فیبر، مقوا و کاغذ.
• مناسب برای آماده سازی زمینه نقاشی های دیواری (mural) مانند بتن تازه، گچ و آجر.
• زمینه های بسیار جاذب (خام) ابتدا باید با آکریلیک بایندر 005  آمستردام آماده سازی شوند.
•می توان آنرا با جسو سفید آمستردام 1001، و  جسو شفاف (transparent) آمستردام 3000  ترکیب کرد.
 • می توان آنرا با رنگ آکریلیک رنگی کرد.
• قابل رقیق شدن با آب.
• هنگامی که خشک شود ضد آب است.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• دور از سرما نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
• ظروف  و قلم های آغشته به آن را با آب پاک کنید.
در اندازه 250 میلی لیتر موجود است.

 

ادامه مطلب

هدف: ماسك موقتي براي بخش هايي در نقاشي آبرنگ.
تركيبات: پلميرهاي ارگانيك ديسپرس شده در آب.
جلوگيري از چسبندگي آبرنگ به مناطقي از نقاشي كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است.
در عرض 10 دقيقه خشك ميشود.
به محض خشك شدن و حتي پس از گذشت چند روز به آساني با نوك انگشت برداشته مي شود.
برداشتن آن بعد از گذشت یک هفته سخت تر خواهد بود.
ميتواند موجب تغيير رنگ در كاغذ سلولزي شود.
همچنين براي جوهر هایي با پايه آب (گواش، اكولين، مرکب) ميتواند استفاده شود.
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
 
ادامه مطلب

هدف: افزایش چسبندگی، شفافیت رنگ های آکریلیک، و کاهش براقیت.
ترکیب: پخش کننده رزين، تركيبات غليظ كننده، عامل مات کننده (سیلیکا).
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ که در نهایت بعد از خشگ شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• ساخت رنگ های آکریلیک خیلی غلیظ.
• به طور قابل ملاحظه ایی باعث افزایش حرکت و اثر ضربه قلم می شود.
• امکان کاربرد لایه های خیلی غلیظ رنگ های آکریلیک به روی هم.
• همچنین مناسب برای چسباندن انواع متریال ها می باشد.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی استفاده شود.
• از یخ زدگی مخافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: ایجاد زمینه های برجسته برای رنگ های روغن و آکریلیک.
ترکیب: تعلیق مواد مصنوعی، پرکننده ها (مخصوص پر کردن درزها)، تیتانیوم اکساید.
ویژگی های کیفی:
• می توان با رنگ های آکریلیک یا روغن آن را به کار برد.
• بسته به ضخامت لایه اش در مدت چند ساعت خشک می شود.
• می توان با رنگ های آکریلیک، ژل مدیوم و مدیوم آکریلیک مخلوط شود.
• با آب رقیق می شود.
• بعد از خشک شدن ضد آب است و اثر را زرد نمی کند.
• ابزار و وسایل آغشته به آن با آب پاک می شوند.
• در درمای بالای 10درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
ادامه مطلب

هدف: براي هنرمنداني كه رنگ و مديوم نقاشي شان را خودشان مي سازند.
تركيبات: پاپي اويل(روغن خشخاش)
ذاتا زرد نمی کند و برای رنگهای روشن مناسب می باشد.
نسبت به روغن بزرك خطر چروك شدن كمتري دارد.
فقط به عنوان لايه نهايي استفاده كنيد.
خيلي كندتر از روغن بزرك خشك مي شود.
نسبت به روغن بزرك دوام كمتري به لايه رنگ مي دهد.
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقيق مي شود.
در اندازه 75 ميلي ليتر وجود دارد.
 
دسته: روغن ها
ادامه مطلب

هدف: افزايش سياليت و شفافيت لايه هاي گليزينگ در رنگ روغن.
تركيبات: روغن هاي گياهي ، رزين هاي مصنوعي، وايت اسپريت.
حالت لعابي به لايه رنگ مي دهد.
تاثيري در زمان خشك شدن لايه رنگ ندارد.
سهولت در ضربه زدن با قلم مو.
افزايش براقيت.
زرد نمي کند.
افزايش دوام و کشش لايه رنگ.
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقيق می شود.
اشتعال پذیر.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: ایجاد بافتی با دانه های خیلی ریز و برجسته.
ترکیب: پخش کننده رزین های آکریلیک، و شن.
ویژگی های کیفی:
• می توان آنرا به طور مستقیم و یا مخلوط با رنگ های آکریلیک به کار برد.
• می توان با رنگ آکریلیک آنرا رنگی کرد.
• می توان آنرا در یک لایه نازک به کار برد.
• وقتی کاملا خشک شد می توان روی آن کار کرد. (رنگ کردن، خراش دادن، و کاربرد متریال های دیگر)
• هنگامی که خشک شود ضد آب است.
• در دمای بالاتر از 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• دور از سرما نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
در اندازه 250 میلی لیتر موجود است.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: ساخت یک لایه آماده سازی کلی برای زمینه های جاذب مختلف.
ترکیب: پراکندگی رزین های اکریلیک، دی اکسید تیتانیوم.
ویژگی های کیفی:
• ایجاد چسبندگی فوق العاده  برای رنگ اکریلیک، رنگ روغن و گواش، و غیره
• مناسب برای زمینه های جاذب عاری از گرد و غبار و چربی، مانند بوم های حرفه ای (کتان، پنبه، و غیره)، چوب، تخته سه لا، تخته چند لا، فیبر، مقوا و کاغذ.
• مناسب برای آماده سازی زمینه نقاشی های دیواری (mural) مانند بتن تازه، گچ و آجر.
• زمینه های بسیار جاذب (خام) ابتدا باید با آکریلیک بایندر 005  آمستردام آماده سازی شوند.
• می توان آنرا با جسو سفید آمستردام 1001، و  جسو ترنسپارنت آمستردام 3000  ترکیب کرد.
• می توان آنرا با رنگ آکریلیک رنگی کرد.
• قابل رقیق شدن با آب.
• هنگامی که خشک شود ضد آب است.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• دور از سرما نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
• ظروف  و قلم های آغشته به آن را با آب پاک کنید.
در اندازه های 250 و 500 و 1000 میلی لیتر موجود است.
 
ادامه مطلب

هدف: حفظ دوام و پایداری نقاشی (وارنیش نهایی)
ترکیب: رزین آکریلیک، وایت اسپریت، روغن تربانتین و عامل مات کننده(سیلیکا).
ویژگی های کیفی:
• بعد از اینکه لایه نقاشی به طور کامل خشک شد استفاده شود. (یک لایه با ضخامت نرمال 4 تا 5 روز).
• با قلم مو در یک لایه و در یک جهت به کار برید.
• به روی سطح های خیلی جاذب به کار نبرید.
• در چند ساعت خشک می شود.
• زرد نمی کند.
• حالت مات به  اثر می دهد.
• مخلوط آن با آکریلیک وارنیش براق114 درجه براقیت را افزایش می دهد.
• با وایت اسپریت رقیق شده و  قلم ها را می توانید با وایت اسپریت پاک کنید.
• لایه وارنیش های خشک شده را می توان با وایت اسپریت پاک کرد.
• قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.
• قابل اشتعال است (در حالت اسپری به شدت آتش گیر است).
 
دسته: وارنیش ها
ادامه مطلب

وارنیش چند منظوره دکورفین
• بر پایه آب و به رنگ شفاف است.
• به نقاشی شما درجه بالای از براقیت می دهد.
• برای تکنیک های 3D و دکوپاژ بسیارایده آل است.
• قلم موی استفاده شده را با وایت اسپریت تمیز کنید.
• برای استفاده به روی ظروف مناسب نیست.
• فوق العاده قابل اشتعال است.
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

هدف: مناسب براي هنرمنداني كه مي خواهند مديوم گليزينگ بسازند و همچنین به عنوان يكي از اجزا تشكيل دهنده رنگ استفاده می شود.
تركيبات: روغن پايه بزرك.
تا حد زيادي براقيت و زمان خشك شدن لايه رنگ را افزايش می دهد.
اندکی زرد مي کند (مابين روغن بزرك و پاپي اُویل).
بوسیله وايت اسپريت و تربانتين رقیق می شود.
مديوم گليزينگ سنتي(حالت لعابي و براقيت متوسط مرسوم سنتي را ايجاد مي كند).
مخلوط آن با رنگ نباید در لايه هاي زيرين استفاده گردد.
در اندازه 75 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: روغن ها
ادامه مطلب

هدف: ایجاد اثر درخشندگی در تاریکی.
ترکیب:  پخش کننده رزین های آکریلیک، رنگدانه های فسفری.
ویژگی های کیفی:
• برای به دست آوردن نتیجه بهتر و مطلوب تر، ترجیحا به عنوان لایه نهایی به روی اثر استفاده شود.
• رنگ شب تاب در روشنایی نور را جذب کرده و در تاریکی انعکاس می دهد، و افکت های زیبا به وجود می آورد. • زمان تابش و درخشندگی آن تا حد زیادی به منبع نور و زمان قرار گرفتن در معرض نور بستگی دارد.
• مخلوط کردن آن با رنگ های دیگر تا حد زیادی اثر درخشندگی و تابش آن را کاهش می دهد.
• بهتر است در زمینه سفید به کار گرفته شود.
• هنگامی که خشک ضد آب می شود.
• در دمای بالاتر از 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• دور از سرما نگهداری شود از یخ زدگی محافظت شود.
• ظروف  و قلم های آغشته به آن را با آب پاک کنید.
 در اندازه 500 میلی لیتر موجود است.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: به کار بردن یک لایه آماده سازی کلی به روی زمینه های جاذب مختلف.
ترکیب: پراکندگی رزین های آکریلیک، رنگدانه شفاف کننده (transparent).
ویژگی های کیفی:
• ایجاد چسبندگی فوق العاده برای رنگ های آکریلیک، رنگ روغن و گواش، و غیره
• مناسب برای زمینه های جاذب که عاری از گرد و غبار و چربی هستند، مانند بوم های حرفه ای (کتان، پنبه، و غیره)، چوب، تخته سه لا،  فیبر، مقوا و کاغذ.
• مناسب برای آماده سازی زمینه نقاشی های دیواری (mural) مانند بتن تازه، گچ و آجر.
• زمینه های بسیار جاذب (خام) ابتدا باید با آکریلیک بایندر  005  آمستردام آماده سازی شوند.
• می توان آنرا با جسو سفید آمستردام 1001، و  جسو سیاه آمستردام3007 ترکیب کرد.
• می توان آنرا با رنگ آکریلیک رنگی کرد.
• قابل رقیق شدن با آب.
• هنگامی که خشک شود ضد آب است.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
• ظروف و قلم های آغشته به آن را با آب پاک کنید.
در اندازه 250 میلی لیتر موجود است.
 
ادامه مطلب

وارنیش اطلسی (پایه آب) دکورفین
• برپایه آب بوده ، و سریع خشک می شود.
• به اثرشما ظاهر ابریشمی می دهد.
• از اثرشما در برابر رطوبت ، گرد و غبار و خاک  محافظت می کند.
• بسیار مناسب برا ی استفاده به روی ظروف است.
• در بطری های 50 میل موجود است.
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

هدف: جلوگيري از چين و چروك لايه هاي ضخيم و غليظ رنگ، افزايش ميزان رنگ، كاهش غلظت رنگ و افزايش شفافيت رنگ روغن با حفظ چسبندگي (ويسكوزيته) رنگ.
تركيبات: روغن هاي گياهي. رزين هاي مصنوعي، مدیوم های افزایش دهنده ضخامت، وايت اسپريت.
دوام لايه رنگ را افزايش می دهد.
  براقيت رنگ روغن را اندکی کاهش می دهد.
زمان خشك شدن لايه رنگ را كاهش می دهد.
زرد نمی کند.
بوسیله تربانتين و وايت اسپريت رقيق مي شود.
اشتعال پذیر
در اندازه 60 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: مدیوم ها
ادامه مطلب

هدف: محافظت از نقاشي رنگ روغن.
تركيبات: رزين دامار، روغن تربانتين.
وقتي كه لايه رنگ به طور كامل خشك شد استفاده كنيد. (برا ي لايه هاي با ضخامت  نرمال حدود يك سال).
وارنيش حالت قديمي و کهنگی به اثر مي دهد.  
در عرض چند ساعت خشك مي شود.
استفاده زیاد آن ممكن است، پس از مدتي نشانه هايي از كهنه شدن مانند زردشدن و چين خوردگي را ایجاد کند.
با تربانتين رقيق مي شود. قلم موها را با وايت اسپريت و تربانتين تميز كنيد.
لايه هاي خشك شده وارنيش را مي توان با وايت اسپريت يا تربانتين پاك كرد.
در اثر تركيب با وارنيش مات دامار 082، ميزان براقيت را كاهش مي دهد.
براقيت زيادي به اثر مي دهد.
بسيار اشتعال پذير.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: انتقال و چاپ عکس بر روی یک زمینه.
ترکیب: پخش کننده رزین آکریلیک.
ویژگی های کیفی:
• تنها برای تصاویر چاپگر لیزری و چاپ های فتوکپی مناسب است.
•  توسط قلم مو، ژل را به روی سطح پرینت لیزری تصویر زده و آنرا به روی سطح کار برگردانید به طوری که سمت چاپ شده و ژل خورده رو به زمینه باشد.
 • با غلتک به آرامی هوای زیر آن را خارج کنید و کمتر از 24 ساعت آنرا را رها کرده تا خشک شود.
• وقتی که کاملا خشک شد، با قلم مو و یا دستمال مرطوب سطح پشت تصویر را مرطوب کرده و سپس مالش داده و به آرامی کاغذ را از سطح کار بردارید.
• می توان آنرا با رنگ آکریلیک رنگی کرد.
• برای به دست آوردن نتیجه مطلوب مدیوم آکریلیک و یا وارنیش را به کار ببرید.
• وقتی خشک شود ضد آب است.
• در دمای بالاتر از 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• دور از سرما نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.
• در اندازه 500 میلی لیتر موجود است.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف : برای ساخت رنگ های آکریلیک. دوام و چسبندگی متریال های مختلف در طی کلاژ و کاهش جذب در زمینه های جاذب.
ترکیب: دیسپرس رزین ها.
ويژگي هاي کیفی:
• سریع خشک می شود و لايه اي بی رنگ و شفاف با خاصیت ارتجاعی و ضد آب به وجود مي آورد.
• مقاوم در برابر قلیا، مناسب برای دیوارها.
• روی سطوح عاری از چربی و گردو خاک و تا حدی جاذب می چسبد.
• می توان روي آن را با آکریلیک و جسو رنگ كرد.
• ابزار آغشته به آن با آب پاک می شوند.
• در دمای بالای 10 درجه سانتیگراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
ادامه مطلب

وارنیش براق (پایه آب) دکورفین
• برپایه آب بوده ، و سریع خشک می شود.
• به اثرشما ظاهر خیلی براق می دهد.
•از اثرشما در برابر رطوبت ، گرد و غبار و خاک  محافظت می کند.
• بسیار مناسب برا ی استفاده به روی ظروف است.
• در بطری های 50 میل موجود است.
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

هدف: محافظت از نقاشي رنگ روغن
تركيبات: رزين دامار، تربانتين روغني.ماده مات كننده(وَكس و سيليكا)
وارنيش حالت قديمي و کهنگی به اثر مي دهد.   
وقتي كه لايه رنگ به طور كامل خشك شد استفاده كنيد.(برا ي لايه هاي با ضخامت  نرمال حدود يك سال).
در عرض چند ساعت خشك مي شود.
استفاده زیاد آن ممكن است، پس از مدتي نشانه هايي از كهنه شدن مانند زردشدن و چين خوردگي را ایجاد کند.
در اثر تركيب با وارنيش براق دامار 081، ميزان براقيت را افزايش مي دهد.
با تربانتين رقيق مي شود. قلم مو ها را با وايت اسپريت و تربانتين تميز كنيد.
لايه هاي خشك شده وارنيش را مي توان با وايت اسپريت يا تربانتين پاك كرد.
براقيت اطلسي مي دهد.
آن را در يك لايه و در يك جهت بكار بريد.
قبل از استفاده، بطري را به خوبي تكان دهيد.
بسيار اشتعال پذير.
دربطری 75میلی لیتر موجود است.
 
دسته: وارنیش
ادامه مطلب

هدف: افزایش چسبندگی، براقیت و شفافیت رنگ های آکریلیک.
ترکیب: پخش کننده رزین، تركيبات غليظ كننده.
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• ساخت رنگ های آکریلیک غلیظ تر.
• به طور قابل ملاحظه ایی باعث افزایش ضربه قلم (حرکت و اثر ضربه قلم) می شود.
• همچنین امکان کاربرد لایه های خیلی غلیظ رنگ های آکریلیک را ممکن می سازد.
• مناسب برای چسباندن همه نوع متریال ها.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی مخافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

مدیوم ترک (Crackle) دکورفین
• مدیوم ترک پایه آب دکورفین ، به سرعت خشک می شود.
• با کمک مدیوم دکورفین اطلسی، مناسب برای ایجاد ترک به رو ی سطح اثرمی باشد.
• مناسب برای کابرد به روی زمینه های مختلف، اشیائ ساخته شده از چوب،سنگ،  شیشه و سفال است.
• بهترین نتیجه در ترکیب با مدیوم دکورفین اطلسی به دست خواهد آمد.
• قلم موی استفاده شده را می توان با آب پاک کرد.
• در بطری های50 میل موجود است.
 
 
دسته: مکمل ها
ادامه مطلب

هدف:  افزایش چسبندگي ذرات گچ پاستل، ذغال، گچ و گرافيت بر روي سطح.
تركيبات: رزين هاي بدون رنگ، اتانول.
در مورد پاستل ترجيحا در هر لايه به كار بريد.
به مقدار کم استفاده كنيد.
سريع خشك مي شود.
زرد نمی کند.
استفاده از آن روی آثار مداد های طراحي و رنگی باعث حفاظت اثر شده و حالت صدفی به اثر می بخشد.
بی نهایت آتش گير.
در اندازه 150 ميلي ليتر موجود است.
 
دسته: فیکساتیو
ادامه مطلب

هدف: افزایش چسبندگی و شفافیت رنگ های آکریلیک و کاهش براقیت.
ترکیب: پخش کننده رزین ها. تركيبات غليظ كننده و عامل مات کننده (سیلیکا).
ويژگي هاي کیفي:
• محصولی سفید شیری رنگ که بعد از خشک شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• ایجاد رنگ های آکریلیک خمیری و چسبناک.
• باعث افزایش حرکت و اثر ضربه(تاش) قلم می شود.
• امکان ایجاد لایه رنگ های آکریلیک خیلی غلیظ را با یک ضربه نوک قلم به روی زمینه فراهم می سازد .
• همچنین مناسب برای چسباندن انواع متریال  می باشد.
• در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب

هدف: افزایش چسبندگی، براقیت و شفافیت رنگ های آکریلیک.
ترکیب:پخش کننده  رزین ها، تركيبات غليظ كننده.
ويژگي هاي کیفي:
• محصول سفید شیری رنگ  که بعد از خشگ شدن بی رنگ و شفاف می شود.
• ایجاد رنگ های آکریلیک غلیظ.
• باعث افزایش حرکت و اثر ضربه قلم می شود.
• استفاده از ضربه قلم های شدید و قوی را در لایه های نازک از رنگ های آکریلیک فراهم می کند.
• همچنین برای چسباندن انوع متریال ها مناسب است.
• در دمای بالای 10 درجه سانتیگراد استفاده شود.
• از یخ زدگی محافظت شود.
 
دسته: ژل مدیوم
ادامه مطلب