فارسی ENGLISHمحتویات : 10 تیوب 15میل رنگ روغن رامبرانت.
کد کالا:1820310
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 14 تیوب 40 میل رنگ روغن ونگوگ.
• 1 بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز.
• قلم موی ونگوگ سری 210 شماره 10 و سری 211 شماره 6.
• کاردک نقاشی شماره 3014.
• پالت  دو قلوی فلزی مخصوص مکمل ها.
• پالت چوبی.
• دستمال پارچه ای ونگوگ.
• بروشور ترکیب رنگ ها.
 کد کالا:2840100
دسته: ست
ادامه مطلب

رنگ روغن ونگوگ در 2 رنگ مشکی و سفید تیتانیوم در تیوب  200 میل موجود است.
دسته: تک رنگ
ادامه مطلب

محتویات:
• 24 تیوب 20 میل رنگ روغن ون گوگ.
• 2 تیوب60 میل سفید تیتانیوم و سفید روی (روغن بزرک)
• 1 عدد بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز .
• 1 عدد بطری 75 میل مدیوم نقاشی  تالنز .
• 1 عدد بطری 75 میل وارنیش روتوش  تالنز.
• 5 قلم موی ونگوگ شامل:  سری 210 . شماره  10 ،  سری 211  شماره 4،  سری 232  شماره 8 ، و سری 294 شماره  12.
• کارد ک نقاشی شماره  3014.
• پالت فلزی دو قلو.
• تیوب 3 عددی ذغال.
•پالت چوبی
• دستمال.
•  بروشور ترکیب رنگ ها.
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات :
• 12 تیوب 40 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 1 تیوب 60 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 1 بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز.
• قلم موی رامبرانت سری 200 شماره 8 و سری201 شماره 4 ، سری 208 شماره 12.
• کاردک شماره 3012.
• تیوب  3 عددی ذغال.
• پالت دوقلو فلزی مخصوص مکمل ها.
• پالت چوبی.
• بروشور ترکیب رنگ ها.
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات: 6 تیوب 16 میل  رنگ روغن رامبرانت.
کد کالا:1822306
 
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 32 تیوب 20 میل تیوب رنگ روغن ون گوگ
• 2 تیوب60 میل سفید تیتانیوم و سفید روی (روغن بزرک)
• 1 عدد بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز .
• 1 عدد بطری 75 میل مدیوم نقاشی  تالنز .
• 1 عدد بطری 75 میل وارنیش روتوش  تالنز.
• 1 عدد بطری 75 میل وارنیش براق نقاشی  تالنز.
• 1 تیوب60 میل خمیر نقاشی تالنز.
• 5 قلم موی ونگوگ شامل:  سری 210  شماره  10 و  سری 211  شماره 6،  سری 232  شماره 8 ،  سری 235 شماره  4  و سری 294 شماره  12.
• کارد ک نقاشی شماره  3014.
• پالت فلزی دو قلو.
• تیوب 3 عددی ذغال.
•پالت چوبی
• دستمال.
•  بروشور ترکیب رنگ ها.
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 10 عدد تیوب 40 میل رنگ روغن ونگوگ.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز .
• 1 بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز.
• قلم مو ی ونگوگ سری 294 شماره 10، سری 295 شماره 6.
• پالت دوقلوی فلزی مخصوص مکمل ها.
• پالت چوبی.
• دستمال پارچه ای ونگوگ.
 
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات :
• 15 تیوب 15 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 1 تیوب 40 میل رنگ روغن سفید رامبرانت.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز .
•  قلم موی رامبرانت سری201 شماره 4 و سری 208 شماره 10.
• تیوب  3 عددی ذغال.
• پالت دوقلو فلزی مخصوص مکمل ها.
• پالت چوبی.
• بروشور ترکیب رنگ ها.
 کد کالا:1840004
دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات:
• 10 تیوب 20میل.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز.
• قلم موی ونگوگ سری 210 شماره 8، سری 211 شماره 4،
• پالت دوقلوی فلزی مخصوص مکمل ها.

دسته: ست
ادامه مطلب

محتویات :
• 10 تیوب 15 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 12 تیوب 40 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 2 تیوب 60 میل رنگ روغن رامبرانت.
• 1 بطری 75 میل وایت اسپریت بدون بو تالنز.
• 1 بطری 75 میل مدیوم نقاشی تالنز.
• 1 بطری 75 میل وارنیش روتوش تالنز.
•  قلم موی رامبرانت سری 200 شماره 10 و سری 208 شماره 14 ، سری 209 شماره 6، سری 291 شماره 4 .
• کاردک شماره 3012.
• پالت دوقلو فلزی مخصوص مکمل ها.
• تیوب  3 عددی ذغال.
• پالت چوبی.
• بروشور ترکیب رنگ ها.
 
دسته: ست
ادامه مطلب