فارسی ENGLISHست ذغال فشرده  12 عددی کنته
  در گرید های HB, B, 2B, 3B و 4B.
  کد کالا: 3013645003647
دسته: ذغال
ادامه مطلب

اسپری فیکساتیو کنته مخصوص ذغال و پاستل- 400 میل
کد کالا: 646217502434
ادامه مطلب

محو کن قطر 5/9  میلی متری کنته
کد کالا: 3013645001315
ادامه مطلب

ست ذغال طبیعی بیلستری کنته
کد کالا: 646217500911
دسته: ذغال
ادامه مطلب

ست محو کن و پاکن خمیری بیلستری کنته
کد کالا: 646217500850
ادامه مطلب

محو کن قطر 5/7 میلی متری کنته
کد کالا: 3013645001308
ادامه مطلب

ذغال طبیعی 11 میل بیلستری کنته
کد کالا: 646217500904- 11  میل.
دسته: ذغال
ادامه مطلب

محو کن قطر 5 میلی متری کنته
کد کالا: 3013645001292
ادامه مطلب

ذغال طبیعی 6 میل بیلستری کنته
کد کالا: 646217500898- 6 میل
دسته: ذغال
ادامه مطلب

محو کن مخصوص سایه کنته
کد کالا: 3013645002077
ادامه مطلب

مداد تراش کنته مخصوص مداد های کنته با قطر 5 میل متر.
ادامه مطلب