فارسی ENGLISHست مدادهای12 رنگ پلی کروم حرفه ای ونگوگ- جعبه فلزی
دسته: ست
ادامه مطلب

ست جعبه چوبی مدادهای 60  رنگ پلی کروم حرفه ای ونگوگ.
به همراه پاک کن خمیری و تراش.
دسته: ست
ادامه مطلب

مداد رنگی های  تک رنگ دیزاین
مدادهاي رنگي ديزايـن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه اي طراحي و ساخته شده است.
مغـزي قـطـور 3/7  ميليمتري اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است. بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد حرفه اي مدادهاي رنگي ديزاين در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر حرفه اي را برآورده مي نمايند.
علاوه بر ست هاي 12، 24 و 48 رنگ كه در جعبه هاي چوبي شـيك و با دوام ارائه مي شــوند،  به صورت تـك رنگ در50 رنگ به همراه رنگ طلایی و نقره ایی نيز ارائه می شود.
 
دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

مداد رنگی 12رنگ دیزاین- 8805H12
مدادهاي رنگي ديزايـن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه اي طراحي و ساخته شده است.
مغـزي قـطـور 3/7  ميليمتري اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است. بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد حرفه اي مدادهاي رنگي ديزاين در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر حرفه اي را برآورده مي نمايند.
 
دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

ست مدادهای 60  رنگ پلی کروم حرفه ای ونگوگ- جعبه فلزی
دسته: ست
ادامه مطلب

مداد رنگی 24 رنگ دیزاین- 8805H24
مدادهاي رنگي ديزايـن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه اي طراحي و ساخته شده است.
مغـزي قـطـور 3/7  ميليمتري اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است. بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد حرفه اي مدادهاي رنگي ديزاين در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر حرفه اي را برآورده مي نمايند.
 
دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

ست مدادهای 36  رنگ پلی کروم حرفه ای ونگوگ- جعبه فلزی
دسته: ست
ادامه مطلب

مداد رنگی 48 رنگ دیزاین- 8805H48
مدادهاي رنگي ديزايـن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، و نقاشان حرفه اي طراحي و ساخته شده است.
مغـزي قـطـور 3/7  ميليمتري اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است. بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد حرفه اي مدادهاي رنگي ديزاين در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر حرفه اي را برآورده مي نمايند.
 
دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

ست مدادهای24 رنگ پلی کروم حرفه ای  ونگوگ- جعبه فلزی
دسته: ست
ادامه مطلب