فارسی ENGLISH مداد رنگي نیمه حرفه اي 36 رنگ اکسپرشن- 7705M36
مدادهاي رنگي اکسپرشن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، طراحـان صنعتي و نقاشان نیمه حرفه اي طراحي و ساخته شده اند.
مغـزي اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.
بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد مناسب مدادهاي رنگي اکسپرشن در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر نیمه حرفه اي را برآورده مي نمايند.

دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

 مداد رنگي نیمه حرفه اي 24 رنگ اکسپرشن- 7705M24
مدادهاي رنگي اکسپرشن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، طراحـان صنعتي و نقاشان نیمه حرفه اي طراحي و ساخته شده اند.
مغـزي اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.
بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد مناسب مدادهاي رنگي اکسپرشن در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر نیمه حرفه اي را برآورده مي نمايند.

دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

 مداد رنگي نیمه حرفه اي 12 رنگ اکسپرشن- 7705M12
مدادهاي رنگي اکسپرشن با تنوع و كيفيت خارق العاده خود بطور خاص براي طراحان، تصويرسـازان، نگارگـران، طراحـان صنعتي و نقاشان نیمه حرفه اي طراحي و ساخته شده اند.
مغـزي اين مـدادها از رنگدانـه هاي پلي كروميك و بهتريـن مواد اوليـه ساخـته شده و در ساخت بدنه آنها از بهترين چوب مخــصوص مداد استفاده شـده است.
بدنه حرفه اي و خوش تراش ساخته شده از چوب اعلا، ظاهر شكيل، كيفيت خارق العاده، پايـداري رنگ ها و عملكرد مناسب مدادهاي رنگي اکسپرشن در انتقـال، تركيب و تلفيق رنــگ ها بر روي انـواع كاغـذ، كليه نيازهاي يك كـاربر نیمه حرفه اي را برآورده مي نمايند.

دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

ست مداد 24 رنگ نیمه حرفه اي برونزیل Dutch Masters

مداد رنگی 24رنگ برونزیل
. ترکیب محبوب ترین رنگ ها.
. بسته بندی فلزی.
. تصویری از نقاشی دختر شیر دوش از ورمیر.

 کد کالا: 5700M24

دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب

ست مداد رنگي های50رنگ نیمه حرفه اي برونزیل Dutch Masters

مداد رنگی 50  رنگ برونزیل
. ترکیب محبوب ترین رنگ ها.
. بسته بندی فلزی.
. تصویری از دیده بان شب از رامبرانت.

کد کالا: 5700M50

دسته: مداد رنگی
ادامه مطلب