فارسی ENGLISH

mxz header1Dutch Masters 24 Water colour PENCILS - Self Portrait Van Gog

مدادآبرنگی 24 رنگ برونزیل
. ترکیب محبوب ترین رنگ ها.
. بسته بندی فلزی.
. تصویری از نقاشی سلف پرتره  ونگوگ.

کد کالا: 5701M24

ادامه مطلب

مداد آبرنگي 12 رنگ MXZ-3535M12
 مغزي نيمه حرفه ای با قدرت ترکیب و تلفیق بالای رنگها.
 قابل استفاده به عنوان مداد رنگي و آبرنگ.
فاقد مواد مضر برای کودکان.
ادامه مطلب

مداد آبرنگي 20 رنگ MXZ-3535M20
 مغزي نيمه حرفه ای با قدرت ترکیب و تلفیق بالای رنگها.
•  قابل استفاده به عنوان مداد رنگي و آبرنگ.
•  فاقد مواد مضر برای کودکان.
ادامه مطلب

مداد آبرنگی 12 رنگ دیزاین- 8835H12
مدادهاي آبرنگي ديزاين به عنوان بهتريــن مدادهاي آبــرنگي موجــود در بازار، بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران و نقاشان طراحي شده است.
مغـزي قطور 3/7 ميليمتـري اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده و تنوع رنگ هاي آن بطور كاملا حرفه اي انتخاب و گردآوري شده است. اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند. مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند. مداد های آبرنگی دیزاین در ست های 12 و 24 و 48 رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود.
 
ادامه مطلب

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای 12 رنگ اکسپرشن 7735M12
• مدادهاي آبرنگي اکسپرشن بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران، طراحان صنعتــي و نقاشان طراحي شده است.
• مغـزي  اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده است.
•  اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند.
 • مدادهای آبرنگی اکسپرشن قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای رنگی اکسپرشن را دارند.
• مداد های آبرنگی اکسپرشن  در جعبه هاي فلزی شکیل با محفظه مخصوص نگهداری مداد به همراه قلم موی مخصوص آبرنگ قابل ارائه می باشد.
 
ادامه مطلب

مداد آبرنگی 24 رنگ دیزاین- 8835H24
مدادهاي آبرنگي ديزاين به عنوان بهتريــن مدادهاي آبــرنگي موجــود در بازار، بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران و نقاشان طراحي شده است.
مغـزي قطور 3/7 ميليمتـري اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده و تنوع رنگ هاي آن بطور كاملا حرفه اي انتخاب و گردآوري شده است. اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند. مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند. مداد های آبرنگی دیزاین در ست های 12 و 24 و 48 رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود.
 
ادامه مطلب

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای 36 رنگ اکسپرشن 7735M36
مدادهاي آبرنگي اکسپرشن بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران، طراحان صنعتــي و نقاشان طراحي شده است.
مغـزي  اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده است.
  اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند.
  مدادهای آبرنگی اکسپرشن قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای رنگی اکسپرشن را دارند.
مداد های آبرنگی اکسپرشن  در جعبه هاي فلزی شکیل با محفظه مخصوص نگهداری مداد به همراه قلم موی مخصوص آبرنگ قابل ارائه می باشد.

ادامه مطلب

مداد آبرنگی 48 رنگ دیزاین- 8835H48
مدادهاي آبرنگي ديزاين به عنوان بهتريــن مدادهاي آبــرنگي موجــود در بازار، بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران و نقاشان طراحي شده است.
مغـزي قطور 3/7 ميليمتـري اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده و تنوع رنگ هاي آن بطور كاملا حرفه اي انتخاب و گردآوري شده است. اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند. مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند. مداد های آبرنگی دیزاین در ست های 12 و 24 و 48 رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود.
 
ادامه مطلب

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای 24 رنگ اکسپرشن7735M24
• مدادهاي آبرنگي اکسپرشن بطور خاص براي طراحان، تصويرسازان، نگارگران، طراحان صنعتــي و نقاشان طراحي شده است.
• مغـزي  اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده است.
•  اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصـورت مرطوب قابل استفاده مي باشند.
 • مدادهای آبرنگی اکسپرشن قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای رنگی اکسپرشن را دارند.
• مداد های آبرنگی اکسپرشن  در جعبه هاي فلزی شکیل با محفظه مخصوص نگهداری مداد به همراه قلم موی مخصوص آبرنگ قابل ارائه می باشد.
 
ادامه مطلب