فارسی ENGLISHتوزیع کنندگان

 

شماره نام فروشگاه تلفن آدرس
1 افق 66462842 (9821+) تهران، میدان انقلاب، ساختمان 1484، طبقه یک.
2 ایت-8 34420682 (9826+) کرج، گوهردشت
3 مرکزی سینا 32244923 (9831+) اصفهان، خیابان سپه، کوچه تلفنخانه، پخش چارسو.
4 پخش فرشتگان 33356252 (9861+) اهواز، پرديس، بلوار گل دسته، مجتمع علومB1، طبقه دوم، واحد11