فارسی ENGLISH

mr --headerتراش آلومینیومی تک سوراخه با محفظه نگهدارنده
 مخصوص مدادهای تحریر.
ادامه مطلب

تراش آلومینیومی تک سوراخه M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت، و رنگي.
ادامه مطلب

تراش آلومینیومی تک سوراخه M+r
مخصوص مدادهاي طراحي، گرافيت، و رنگي.
ادامه مطلب

تراش آلومینیومی
تراش حرفه ای دوسوراخه آلومینیومی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر و آرایشی.
ادامه مطلب

تراش سرو دو سوراخه M+r
تراش حرفه ای دو سوراخه برنجی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر و جامبو.
ادامه مطلب

تراش بلوط
تراش حرفه ای تک سوراخه برنجی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر.
ادامه مطلب

تراش گرد نارنج دو سوراخه M+r
تراش حرفه ای دو سوراخه برنجی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر و جامبو.
ادامه مطلب

تراش کاج
تراش حرفه ای تک سوراخه برنجی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر.
ادامه مطلب

تراش آلومینیومی دو سوراخه  M+r
تراش حرفه ای دوسوراخه آلومینیومی.
مناسب انواع مداد های رنگی، تحریر.
ادامه مطلب

تراش برمودا
تراش حرفه ای سه سوراخه آلومینیومی.
معمولی تراش، چوب تراش، گرافیک تراش.
ادامه مطلب