فارسی ENGLISH

A IMGIAP 2008111710072228ذغال طراحی و لوازم جانبی

ذغال طراحی
ذغال کنته در دو حالت طبیعی و فشرده موجود می باشد.
- ذغال طبیعی: ، ذغال چوب طبیعی به ویژه در حالت خام  و طبیعی درجه رنگی و پوشانندگی بیشتری دارد.
- ذغال فشرده: نوعی ذغال چوب طبیعی است که به دلیل فشردگی بیشتری که دارد به کار بردن آن راحتر بوده و پودر نمی شود. با قطر 8 میلی متر و طول 95 میلی متر و در گرید های  HB، B، 2B، 3B و 4B موجود می باشد.
لوازم جانبی
پاک کن خمیری: برای کم کردن و پاک کردن سایه های روی اثر.
محو کن: برای پخش کردن و کم کردن سایه ها در جزئیات و همچنین در سطح وسیعی از اثر.
مداد تراش: به طور ویژه برای مداد کنته پاریس با قطر  مغزی بزرگتر طراحی شده است.
فیکساتیو: اسپری وارنیش بدون رنگ و بدون بو که برای حفاظت سطح طراحی شده با ذغال چوب، مداد، مداد رنگی و پاستل و گچ های طراحی به کار می رود.