فارسی ENGLISH

talens.headerتالنز

TALQ0014 1

ملزومات برتر در هنرهای زیبا
تالنز علاوه بر ارائه بهترین و باکیفیت ترین نوع گواش و اکولین ، طیف کامل و بسیار خلاقانه از مواد و متریال کمکی که برای هرنوع تکنیک نقاشی ضروری است به هنرمندان ارائه می دهد، تا به طور دقیق به شیوه خاص هر روش و تکنیک در نقاشی  کمک شود. تالنز، همچنین اطمینان از کیفیت بالای مواد استفاده شده و ضمانت خاطر شما برای فرآیند نقاشی مطلوب را ارائه می دهد.